Η επιστολή μας προς το Τμήμα Δασών και η απάντηση τους (για το Δασούδι)

Σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου αποστείλαμε επιστολή στο Τμήμα Δασών στις 4 Μαρτίου 2024, με την οποία ζητούσαμε πληροφορίες για 4 ζητήματα και στο τέλος παραθέσαμε τα αιτήματα της οργάνωσης μας και των παρευρισκομένων στη διαμαρτυρία, ζητώντας να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα των 200+ συμμετεχόντων στην έκτακτη διαμαρτυρία του Σαββάτου.

 1. Αποτροπή περαιτέρω καταστροφής με αχρείαστες κοπές και κλαδεύσεις δέντρων.
 2. Λογοδοσία από το Τμήμα Δασών για τους πραγματικούς λόγους της καταστροφής.
 3. Αποκατάσταση των ζημιών στη βάση των σύγχρονων αρχών δασολογίας και γεωπονίας,
  καθώς και εμπλουτισμό και διατήρηση του οικοσυστήματος.
 4. Διαβούλευση με τον Δήμο Γερμασόγειας σε περίπτωση που προγραμματίζονται εκτενείς
  εργασίες που επηρεάζουν το Δασούδι.
 5. Δημοσιοποίηση του “Προγράμματος Ανανέωσης” για το Δασούδι που άρχισε πριν δύο χρόνια
  από το Τμήμα Δασών και διαφάνεια για οποιαδήποτε άλλα σχέδια διαχείρισης υπάρχουν.

Η επιστολή αυτούσια, εδώ.

Το κείμενο της διαμαρτυρίας, εδώ.

Το Τμήμα Δασών απάντησε με επιστολή στις 20 Μαρτίου, η οποία βρίσκεται αυτούσια εδώ.

Photos by Artemis Evgeniou

Photos by Artemis Evgeniou