Ετήσια Γενική Συνέλευση Φίλων της Γης 2023

ΕΤΗΣΙΑ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023, 18:00-20:30

Οίκημα Φίλων της Γης, Λεμεσός

 

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου μας στην Ετήσια (Εκλογική) Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023, 18:00 – 20:30, στο Oίκημά μας στη Λεμεσό (Οδός Αγίου Ανδρέου 361).

Φέτος, η παρουσία σας είναι εξαιρετικά σημαντική αφού θα εκλεγεί το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του Σωματείου για την επόμενη διετία. Χρειαζόμαστε άτομα με καινούργιες ιδέες που θα μπορούν να συμβάλουν, μέσα από την Oργάνωσή μας, στην περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι προκλήσεις είναι πολλές και συνεχείς, αλλά με κοινό όραμα και ομαδικό πνεύμα μπορούμε να πετύχουμε πολλά!

Ημερήσια Διάταξη:

1. Καλωσόρισμα και λογοδοσία από την Πρόεδρο για τα πεπραγμένα του έτους που έληξε.

2. Οικονομική έκθεση του προηγούμενου έτους από την Ταμία.

3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Εκλογή του νέου ΚΔΣ και της Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ).

Το νέο ΚΔΣ θα είναι επταμελές με τρία (3) επιλαχόντα μέλη, με διάρκεια θητείας τα επόμενα δύο χρόνια. Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να προτείνουν γραπτώς στο ΚΔΣ θέματα για την ημερήσια διάταξη, επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από την ΕΓΣ και να ψηφίσουν στην ΕΓΣ το νέο ΚΔΣ.

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του Σωματείου, το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια (Εκλογική) Γενική Συνέλευση, έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όσα μέλη δεν έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους (€10 για άτομα κάτω των 35 ετών, €20 ευρώ για άτομα 35 ετών και άνω καθώς και €30 για οικογένειες) να το πράξουν το συντομότερο δυνατό, μέχρι και την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης*.

Όσα μέλη δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας αυτό τον σύνδεσμο.  (https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpc-murDMsHN2ImCNpPgfCgtUxuraSC5U6) (απαραίτητη η εγγραφή).

Η εκπροσώπηση μέσω άλλου μέλους δεν είναι πλέον δυνατή και ως εκ τούτου μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη θα εγκρίνονται για διαδικτυακή συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω ZOOM.

 

*Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει:

(α) με κατάθεση αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της οργάνωσης (Τράπεζα Κύπρου: Αριθμός Λογαριασμού: 357016046499, IBAN code: CY 3000 200 195 0000 3570 1604 6499 )

(β) κατ’ ιδίαν με επίσκεψη στα γραφεία μας (25347042)