Κύπρος απαλλαγμένη από Ορυκτά Καύσιμα

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, αυτή τη στιγμή και είναι καιρός ως Κύπρος να αναλάβουμε τολμηρές και αποφασιστικές δράσεις.

Η κυβέρνησή μας εξακολουθεί να εφαρμόζει μια προσέγγιση πολιτικής business as usual και να λαμβάνει μη αποτελεσματικά μέτρα. Χρειαζόμαστε μία τολμηρή, φιλόδοξη και αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον.

Η ανταπόκρισή μας στην κλιματική κρίση θα καθορίσει το μέλλον που αφήνουμε για τις επόμενες γενιές. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να διασφαλίσουμε αυτά που έχουμε, να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ευημερές μέλλον για όλους. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την οικονομία, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία μας. Η Κύπρος πρέπει επειγόντως να επικεντρωθεί στην ανθεκτικότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μέσω τολμηρής και αποφασιστικής δράσης.

Η ώρα για δράση είναι τώρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να δράσουμε επειγόντως και αποφασιστικά.

Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ μας:

Δίκαιη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

Η Κύπρος πρέπει να επιταχύνει τη μετάβασή της σε καθαρές, ανανεώσιμες και ασφαλείς πηγές ενέργειας. Τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις, η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών   και η ενδυνάμωση των ενεργειακών κοινοτήτων και των ατόμων να αγκαλιάσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες. Οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν  στην ενέργεια του μέλλοντος, χωρίς να αφήνουν κανέναν στο περιθώριο.

Όχι άλλες υποδομές ορυκτών καυσίμων και καύση

Πρέπει να σταματήσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα το συντομότερο δυνατόν, ως αύριο. Καμία υποδομή ορυκτών καυσίμων (το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, μη γελιέστε) δεν είναι συμβατή με αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο αγωγός EastMed, ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και άλλες υποδομές ορυκτών καυσίμων που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εγκλωβίσουν την Κύπρο σε ένα μελλον ορυκτών καυσίμων που είναι ασύμβατο με το ασφαλές μέλλον που απαιτούμε.

Όχι ψευδείς λύσεις «μετάβασης»

Η προώθηση του φυσικού αερίου ως πανάκεια για την ανακούφιση των καταναλωτών με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας και ως μεταβατικό καύσιμο είναι ένα όνειρο που έχει χαθεί προ πολλού. Το ορυκτό αέριο εξακολουθεί να είναι ορυκτό καύσιμο, 90% μεθάνιο που είναι αέριο θερμοκηπίου, και συμβάλλει στις κλιματικές εκπομπές. Το ορυκτό αέριο δεν έχει κανένα ρόλο στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, είναι ασύμβατο με τη συμφωνία του Παρισιού και την πράσινη νέα συμφωνία της ΕΕ. Το ορυκτό αέριο χρησιμοποιείται ως όπλο στις πολιτικές ατζέντες και τροφοδοτεί συγκρούσεις που εμποδίζουν κάθε προσπάθεια για ειρήνη στην Κύπρο. Απαιτούμε να μην συμπεριληφθεί το ορυκτό αέριο στο εθνικό μας σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την προώθηση ενός μέλλοντος χωρίς ορυκτά καύσιμα για την Κύπρο.

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης:  Πρέπει να προωθηθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια (κυρίως κυβερνητικά) και στις βιομηχανίες και η παροχή περισσότερων κινήτρων στους πολίτες ώστε να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτικές συσκευές .

Βιώσιμες μεταφορές:

Η ανανέωση του συστήματος μεταφορών μας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η ενίσχυση των συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών, η προώθηση του ποδηλάτου, η δημιουργία υποδομών φιλικών προς τους πεζούς και η μείωση της εξάρτησης από τα ιδιωτικά οχήματα είναι μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν.

Προστασία των φυσικών πόρων:

Η διατήρηση και η αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων μας είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης της γης, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αναδάσωσης και της προστασίας των κομβικών σημείων βιοποικιλότητας. Διατηρώντας τα δάση, τους υγρότοπους και τις παράκτιες περιοχές μας, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής, να δεσμεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και να διαφυλάξουμε τη φυσική μας κληρονομιά.