ΨΗΦΙΣΜΑ – Κυπριακή Διακήρυξη για τις Ενδοκρινικές Διαταραχές και τις Επιπτώσεις τους στην Ανθρώπινη Υγεία και στα Οικοσυστήματα

ΨΗΦΙΣΜΑ – Κυπριακή Διακήρυξη για τους Ενδοκρινικούς Διαταράκτες και τις Επιπτώσεις τους στην Ανθρώπινη Υγεία και στα Οικοσυστήματα

 

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (Endocrine Disrupting Chemicals [EDCs]) είναι κατα κύριο λόγο χημικές ουσίες που εμποδίζουν τη δράση των φυσικών ορμονών στο ανθρώπινο σώμα και βρίσκονται παντού στη καθημερινή μας ζωή. Οι κύριες κατηγορίες που συναντάμε τα EDCs είναι: διάφοροι πλαστικοποιητές που βρίσκονται σε πλαστικά προϊόντα και υλικά συσκευασίας τροφίμων, φυτοφάρμακα,  προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως καλλυντικά ή προϊόντα προσωπικής υγιεινής, π.χ. σαμπουάν.

 

Οι EDCs είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι κατά την περίοδο πριν και κατά την κύηση, όπως επίσης και κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, και έχουν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διάφορων καρκίνων ή εγκεφαλικής βλάβης σε όλες τις ηλικίες.

 

Οι EDCs έχουν κάποια ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τοξικότητας.

  • Οι αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις (δόσεις) EDCs, σε επίπεδα που μπορεί να θεωρούνται ασφαλή για μεμονωμένα χημικά που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των EDCs
  • Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν ασφαλή όρια συγκεντρώσεων EDCs για την ανθρώπινη υγεία.

 

Συγκεκριμένα επιστημονικά ευρήματα για τις επιπτώσεις επαφής ECDs με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον:

  • Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ενδοκρινολογικών και μεταβολικών ασθενειών σε σύγκριση με πριν από 20-30 χρόνια στην Κύπρο.
  • Συσχέτιση των EDCs με ασθένειες που σχετίζονται με το ενδοκρινικό και μεταβολικό σύστημα, αλλά και την καρκινογένεση.
  • Η έκθεση σε EDCs κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και εξέλιξης του εμβρύου, και μετέπειτα του παιδιού, μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη, η οποία εκδηλώνεται συνήθως πολύ αργότερα από την χρονική στιγμή που αυτές οι εκθέσεις σε EDCs έλαβαν χώρα.
  • Μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης και της ποιότητας του σπέρματος σε σημαντικό ποσοστό των ανδρών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης.

 

Στη βάση μακροχρόνιων συσσωρευμένων επιδημιολογικών στοιχείων, ενώνουμε τις φωνές μας για να διακηρύξουμε την άμεση ανάγκη παρεμβάσεων μείωσης του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζεται με τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και γενικότερα η διαφώτιση του κοινού, σχετικά με τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στην ανθρώπινη υγεία και στα οικοσυστήματα θεωρείται επιβεβλημένη.

 

Πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας και καλούμε μαζί με το Διεθνές Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και την Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα να συγκροτήσουν και να εφαρμόσουν ένα στρατηγικό σχέδιο ελέγχου των ενδοκρινικών διαταρακτών και αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους στην υγεία και στο περιβάλλον. Αυτή η Κυπριακή Διακήρυξη βασίζεται εν πολλοίς στη Διακήρυξη του Berlaymont για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στις αρχές του 2013, αλλά και σε πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική από τη Φάρμα στο Πιάτο.

 

Βρείτε την Κυπριακή Διακήρυξη για τους Ενδοκρινικούς Διαταράκτες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://openpetition.eu/!rzpkl

 

Κατά τη συμπλήρωση θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και η διεύθυνση κατοικίας σας και ύστερα θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα για να επιβεβαιώσετε την υπογραφή σας.

 

Για περισσότερα, δείτε την αναλυτική Διακήρυξη για τους Ενδοκρινικούς Διαταράκτες:

https://redcap.cut.ac.cy/surveys/?s=MFFWH8YXKRTKJAXH

 

Ας διεκδικήσουμε μαζί ένα καθαρότερο και υγιές μέλλον, για εμάς αλλά και τις μελλοντικές γενιές.