Ελάτε στην ομάδα μας – we are hiring !

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου ζητούν να προσλάβουν λειτουργό πλήρους απασχόλησης (Project Administrator) για υποστηρικτικό ρόλο στις διοικητικές υποχρεώσεις, τις εκστρατείες και τα προγράμματα της οργάνωσης.

Η θέση προσφέρεται για δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών (Ιούνιο-Δεκέμβριο 2023), με πιθανότητα ανανέωσης ή/και αναβάθμισης του συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου
  • Oργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πάθος για την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
  • Άνετη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter)

Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα, εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προηγούμενος εθελοντισμός ή/και ακτιβιστική δράση θα θεωρηθoύν επιπρόσθετα προσόντα.

Προσφέρονται ικανοποιητικές απολαβές, ευέλικτοι όροι εργασίας, καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης και εκπροσώπησης στο εξωτερικό. Ως μέρος των καθηκόντων θα απαιτείται -κάποτε- η εργασία κατά τις βραδινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο jobs@foecyprus.org μέχρι την Τρίτη, 20 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.