Θέση εργασίας στους Φίλους της Γης 📣

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου ζητούν να προσλάβουν λειτουργό πλήρους απασχόλησης (Project Manager) για συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δράσεων, τη διαχείριση προϋπολογισμών, τη συγγραφή αιτήσεων και εκθέσεων, την τακτική επικοινωνία με φορείς και εταίρους στην Κύπρο και το εξωτερικό, κ.ά.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου 
  • Πείρα στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
  • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS office, Email, Zoom, Social Media κ.ά.) 

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου σε περιβαλλοντικές επιστήμες, διαχείριση φυσικών πόρων ή άλλο σχετικό τομέα
  • Εξειδικευμένες γνώσεις για τα απόβλητα, τη γεωργία, την ενέργεια, το κλίμα ή/και την περιβαλλοντική διατήρηση 
  • Προηγούμενος εθελοντισμός ή/και ακτιβιστική δράση

 

Η θέση προσφέρεται άμεσα (Απρίλιο 2023) για δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών. Προσφέρονται ικανοποιητικές απολαβές, ευέλικτοι όροι εργασίας, καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης και εκπροσώπησης στο εξωτερικό. Ως μέρος των καθηκόντων θα απαιτείται -κάποτε- η εργασία κατά τις βραδινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο jobs@foecyprus.org μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023.